photo

Thông báo mời thầu

      Theo thông báo số 839/TB-BV ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy về việc thông báo mời thầu gói thầu "Mua hiện vật cấp độc hại hiện vật cho cán bộ, viên chức từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2017"

photo

Nhân viên Bệnh viện nhặt tiền trả lại cho người bệnh

 Nhân viên Bệnh viện nhặt tiền trả lại cho người bệnh

photo

Phẫu thuật cắt túi mật nội soi nhiều sỏi

 Bệnh viện Cai Lậy mổ lấy sỏi túi mật cho bệnh nhân hơn 50 viên sỏi

Tin trước 1 2 3 4 5 Tin sau
Y học

 Bệnh viện Cai Lậy mổ lấy sỏi túi mật cho bệnh nhân hơn 50 viên sỏi

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy mổ nội soi thành công cho bệnh nhân sỏi túi mật to

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy đã Nội soi dạ dày lấy dị vật cho bệnh nhân
đau  vùng thượng vị

Tin tức khác

 Nhân viên Bệnh viện nhặt tiền trả lại cho người bệnh

Thông tin đình chỉ thuốc
Giáo dục sức khỏe

       Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi làm, sáng hôm đó chúng tôi bước vào phòng Ban giám đốc để trình diện và nhận quyết định phân bổ, trước mắt tôi là vị Thủ trưởng và các vị "thủ lĩnh" của khoa, phòng. Tôi run lắm và lo sợ, nhưng tôi cũng biết giây phút này là hạnh phúc, ngày mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu, từ lúc thi tuyển đến khi có kết quả, từ lúc vào tiếp nhận cho đến hôm nay trải dài cũng mấy tháng qua. 

Các dịch vụ kỹ thuật cao