Y học

Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng có kích thước 30cm x 25cm x 20cm

Thông tin đình chỉ thuốc
Giáo dục sức khỏe
Các dịch vụ kỹ thuật cao