Liên hệ
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 073 2 212 292 - Fax: 0733.820519
- Email: bvdkkvcailay@gmail.com