photo

Công khai Bảng giá 1924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

 Công khai  Bảng giá 1924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với người   bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Áp dụng từ ngày 15/12/2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế

Tin trước 1 2 3 4 5 Tin sau
Y học

           Năm 2016, BVĐKKV Cai Lậy vinh dự được Sở Y tế Tiền Giang công nhận 02 đề tài nghiên cứu đạt cấp ngành theo Quyết định số 1821/QĐ-HĐ-Sở Y tế Tiền Giang về việc công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở ngành Y tế năm 2016

 Bệnh viện Cai Lậy mổ lấy sỏi túi mật cho bệnh nhân hơn 50 viên sỏi

Thông tin đình chỉ thuốc
Các dịch vụ kỹ thuật cao