Tuyển dụng

           Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy thông báo kết quả tuyển dụng nhân viên Nhà thuốc bệnh viện theo thông báo tuyển dụng số 794/TB-BV ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

 

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tuyển cần tuyển 05 dược sĩ trung học bán thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện