Thông tin mời thầu

TÊN GÓI THẦU: "MUA MỚI ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA" 

 Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hiện vật để cấp cho cán bộ công chức, viên chức quý III năm 2018

 Mời thầu thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp 2018

 Bệnh viện Cai Lậy thông báo mời thầu gói thuốc GENERIC

 Thông báo mời thầu gói mua sắm máy điều hòa nhiệt độ