Hộp thư góp ý

Hơn 30 năm gắng bó với nghề, hơn 20 năm là thành viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và hơn 15 năm là điều dưỡng Trưởng khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được rất nhiều bằng khen - một tấm gương để nhiều bạn trẻ noi theo đó là sự phấn đấu hết mình của điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Sương - Khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2015, tại hộp thư góp ý của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi có nhận được một lá thư của người nhà bệnh nhân, lá thư như là một lời cám ơn chân thành, là một lời động viên, khích lệ tinh thần gửi đến các "Chiến Sĩ Áo Trắng" Khoa Nội tim mạch - Lão học nói riêng và tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nói chung