Đào tạo, tập huấn

 Tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện