Thông báo
Thông báo mời thầu

          Theo thông báo số 441/TB-BV ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc thông báo mời thầu gói thầu "Mua hiện vật cho cán bộ, viên chức từ tháng 04/2018 đén tháng 06/2018"

 

Bài viết cùng chủ đề