Thông báo
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU "MUA SẮM MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP"

 Thông báo số 583/TB-BV ngày 05 tháng 06 năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm máy giặt công nghiệp" (Đính kèm theo thông báo mời thầu)

Bài viết cùng chủ đề