Thông báo
Bảng giá 1916 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT theo thông tư số 15/2018/TT-BYT áp dụng từ ngày 15/07/2018

Công khai Bảng giá 1916 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT theo thông tư số 15/2018/TT-BYT áp dụng từ ngày 15/07/2018

Bài viết cùng chủ đề