Tuyển dụng
Kết quả tuyển dụng nhân viên nhà thuốc

           Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy thông báo kết quả tuyển dụng nhân viên Nhà thuốc bệnh viện theo thông báo tuyển dụng số 794/TB-BV ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề