Thông tin mời thầu
Thông báo mời thầu 26/01/2018

 Theo thông báo số 107/TB-BV ngày 26 tháng 01 năm 2018 cảu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc thông báo mời thầu gói thầu: "Mua hiện vật cấp độc hại hiện vật cho cán bộ, viên chức từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018" (kèm theo thông báo mời thầu)

 

Bài viết cùng chủ đề