Thông tin mời thầu
Mời chào giá cung cấp dụng cụ phẫu thuật nội soi
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu trang bị một số dụng cụ phẫu thuật nội soi phục vụ công tác khám chữa bệnh, mời các Công ty, Cửa hàng có năng lực tham gia
Bài viết cùng chủ đề