Thông tin mời thầu
Mời chào giá cung cấp linh kiện và sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu trang bị một số linh kiện thay thế và sửa chữa monitor phục vụ công tác khám chữa bệnh, mời các Công ty, Cửa hàng có năng lực tham gia
Bài viết cùng chủ đề