Thông tin mời thầu
Thông báo mời chào giá cung cấp thiết bị công nghệ thông tin (máy vi tính, máy in, camera)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu mua thiết bị tin học phục vụ trong công tác hoạt động chuyên môn. Kính mời tất cả các Công ty, Cửa hàng có đầy đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham gia chào giá (thông báo mời chào giá số             /TB-BV ngày 29  tháng 4 năm 2016)

- Xem thông báo
- Xem giấy cam kết
Kết quả xét chọn nhà cung cấp sẽ được thông báo (dự kiến) vào ngày 06 tháng 5 năm 2016

KS Nguyễn Thành Nam

Bài viết cùng chủ đề