Bảng giá dịch vụ y tế
Bảng giá thu 941 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Ban hành kèm theo quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

 

Bảng giá thu 941 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Ban hành kèm theo quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang: Nội dung chi tiết

Bài viết cùng chủ đề