Đảng
Đại hội Chi bộ Khối Cấp cứu – Cận lâm sàng, lần thứ V (Nhiệm kỳ 2018 -2020)

 Đại hội Chi bộ Khối Cấp cứu – Cận lâm sàng

            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 15/9/2017 của Thị ủy Cai Lậy v/v hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2020; Hướng dẫn số 108-HD/ĐU ngày 11/12/2017 của Đảng ủy Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy v/v hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2018-2020.
          Công tác nhân sự và Văn kiện trình Đại hội đã hoàn thành các bước đúng theo quy trình hướng dẫn của cấp trên. Chiều ngày 31/01/2018 được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy, Chi bộ Khối CC-CLS long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2020.
                                                                         Xem chi tiết tại đây

Bài viết cùng chủ đề