Công đoàn
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2015,
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

 

 Hội nghị được tổ chức ngày 30/11/2015 tại Hội trường Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy.


Dự Hội nghị, Công đoàn cơ sở Bệnh viện có Ông Huỳnh Văn Đồng – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Tiền Giang; bác sỹ Nguyễn Văn Luận – Chủ tịch Công đoàn cơ sở BVĐKKVCL. Ban Giám đốc Bệnh viện có bác sỹ Nguyễn Văn Ngưu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện; dược sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Trạng – Phó Giám đốc bệnh viện, Ban chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng, tổ phó của 18 tổ Công đoàn; đại diện Đoàn thanh niên, đại diện lãnh đạo các khoa phòng.


BS Nguyễn văn Luận – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các Đại biểu dự Hội nghị đã nghe Bác sĩ Nguyễn Văn Luận – Chủ tịch Công đoàn bệnh viện báo cáo về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Theo đó, năm 2015, được sự quan tâm và chỉ đạo của Công đoàn ngành y tế Tiền Giang, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và Chính quyền, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đã hoàn thành 10 nhiệm vụ của công tác Công đoàn và phong trào thi đua CNVC.


Các Tổ Công đoàn phát biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đại diện tổ công đoàn Phòng kế hoạch tổng hợp, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tham luận chuyên đề và đóng góp ý kiến vào việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.


Phó chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Tuyết Sương báo cáo công tác thi đua


Hội Nghi đã nghe Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tổng kết thi đua năm 2015, phát động thi đua năm 2016, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2015, Công đoàn đã phát động thi đua ngắn hạn từ ngày 01/08/2015 đến 30/10/2015 tập trung vào 2 nội dung:
+ Thực hiện kỹ năng giao tiếp, qui tắc ứng xử, không để xảy ra phản ánh về tinh thần thái độ phục vụ của người bệnh, gia đình người bệnh và của đồng nghiệp.
+ Nâng cao chất lượng hoạt động Bệnh viện, lao động sáng tạo, cải cách hành chánh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chuyên môn, nghiệp vụ.
Tổng kết thi đua ngắn hạn, Công đoàn xét khen thưởng 06 cá nhân và 05 tập thể đạt thành tích nổi bật, tổng kinh phí khen thưởng là 2.380.000đ


Phó Chủ tịch Công đoàn ngành: Ông Huỳnh Văn Đồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Huỳnh Văn Đồng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Tiền Giang đã chúc mừng những thành tích đã đạt được của Công đoàn Bệnh viện trong năm qua và chỉ đạo Công đoàn năm 2016 cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ Công đoàn gắn với kế hoạch khám, chữa bệnh của Bệnh viện năm 2016 và những năm tiếp theo, tham gia phối hợp với Chính quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bệnh viện; Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn vệ sinh lao động; Triển khai tốt thực hiện tốt Nghị quyết của CĐVN và Nghị quyết của Đảng ủy Bệnh viện; Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động.


Ảnh Đồng chí Nguyễn Văn Ngưu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngưu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được của năm 2015, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2016, Công đoàn cơ sở Bệnh viện cần phải tích cực, chủ động tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu 100% cán bộ viên chức Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, vận động CBCNVC và người lao động chấp hành tốt nội quy lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ viên chức, người lao động; đồng thời, đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao tại đơn vị và giao lưu, tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội từ thiện, vì cuộc sống cộng đồng, kịp thời động viên, khuyến khách, khen thưởng các cán bộ viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thay mặt cho đội ngũ cán bộ, công đoàn viên Công đoàn Bệnh viện, bác sỹ Nguyễn Văn Luận đã cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn ngành y tế Tiền Giang và Đảng ủy Bệnh viện, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc cũng như lãnh đạo các khoa, phòng để tổ chức Công đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở Bệnh viện sẽ tiếp thu và cụ thể hóa chỉ đạo của Công đoàn ngành và Đảng ủy Bệnh viện để cùng với đội ngũ CBVC hoàn thành nhiệm vụ.
Nhân dịp này Ban chấp hành Công đoàn tổ chức tiển Phó Chủ tịch công đoàn Nguyễn Thị Tuyết Sương nghỉ hưu theo quy định.


Phát thướng tập thể đạt thành tích trong đợt thi đua ngắn hạn


Phát thướng cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua ngắn hạn
Hình ảnh chia tay Phó chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Tuyết Sương nghỉ hưu theo quy định

BS CKI. NGUYỄN VĂN LUẬN

Bài viết cùng chủ đề