Giới thiệu

KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

          Địa chỉ: tầng trệt – tòa nhà số 1
          Điện thoại: 073 3710 065
          Địa chỉ thư điện tử: bvcl.hscc@gmail.com

1. Giới thiệu chung:
          Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc là một khoa lâm sàng, tiếp nhận cấp cứu, phân loại và xử trí bệnh ban đầu của bệnh viện; nơi đây bệnh vào rất đa dạng và phức tạp, tất cả mọi trường hợp tự đến hay được chuyển từ các cơ sở y tế khác đến trong tình huống khẩn cấp như rối loạn cấp tính và bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, tai nạn thể thao, các trường hợp ngộ độc, cấp cứu thảm họa…

2. Nhân lực:
          Lãnh đạo khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc  

Trưởng khoa
BS CKI Ngô Thị Bích Vân
Phó khoa
BS CK Đào Quang Vinh
Điều dưởng Trưởng khoa
CN ĐD Lê Thị Trúc

          Tổng số nhân lực: 29
          - Bác sĩ chuyên khoa I : 01
          - Bác sĩ : 04 (01 đang học chuyên khoa I)
          - Cử nhân điều dưỡng: 03
          - Cao đẳng điều dưỡng: 03
          -  Điều dưỡng trung học: 10 (02 đang học cử nhân điều dưỡng)
          -  Y sĩ: 05 (01 đang học bác sĩ đa khoa)
          -  Hộ lý: 03


 

3. Khẩu hiệu hành động:

"Nhanh chóng  –  Kịp thời  –  Chính xác  –  Hiệu quả"

4. Chức năng – nhiệm vụ:
          - Tiếp nhận, điều trị và làm thủ tục nhập viện cho mọi trường hợp người bệnh cấp cứu tự đến hay được chuyển tới từ các cơ sở y tế khác. Khám và cấp toa về cho những bệnh nhân không cấp cứu ngoài giờ hành chánh.
- Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh, thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu. Đến khi người bệnh khỏi tình trạng nguy kịch thì sẽ chuyển tiếp vào các Khoa điều trị nội trú hoặc chuyển tuyến theo quy định.
          - Tổ chức và tham gia cấp cứu ngoại viện, cấp cứu thảm họa.
          - Tổ chức và giải quyết các trường hợp cấp cứu hàng loạt, thiên tai, dịch bệnh.
          - Chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu.
          - Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.
          - Thường trực 24/24 (chia ra 2 ca với 3 kíp trực).

 5. Hệ thống phòng:
          - Khu sơ cứu phân loại: 11 giường.
          - Phòng săn sóc đặc biệt: 3 giường.
         - Các phòng phục vụ cho công tác cấp cứu: phòng tiểu phẫu, phòng rửa dạ dày.

6. Định hướng phát triển trong thời gian tới:
          - Do nhu cầu phát triển chung của Bệnh viện, trong tương lai sẽ tách ra làm 2 khoa:
             + Khoa Cấp cứu.
             + Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.
          - Đảm bảo thường trực cấp cứu có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu cấp cứu ngoại viện, cấp cứu thảm họa.
          - Hoàn chỉnh quy trình cấp cứu theo hướng hiện đại.
          - Hợp tác đào tạo và nhận chuyển giao kỹ thuật với các Bệnh viện tuyến trên.

7. Một số hình ảnh hoạt động:


Tiếp nhận điều trị thành công nhiều trường hợp phức tạp


 

ĐD Lê Thị Trúc