Giới thiệu

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN


I. Giới thiệu chung
   1. Tổ chức:
          Năm 2010 Khoa Chống nhiễm khuẩn được đổi tên thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Quyết định số 108/QĐ-TC của Giám đốc bệnh viện ngày 01 tháng 7 năm 2010.
          Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm 03 bộ phận:
          - Hành chính - Giám sát - Quản lý môi trường &.
          - Khử khuẩn - Tiệt khuẩn.
          - Giặt đồ vải, gòn gạc.
   2. Nhân sự: khoa có 17 viên chức, lao động, bao gồm:
          Lãnh đạo khoa :

Trưởng khoa
ThS BS Phan Thị Kim Tuyết
 

 

 Phó khoa
CN ĐD Nguyễn Thị Kim Hoàng

 

 Điều dưỡng Trưởng khoa
CN ĐD Đinh Thị Xem

          Nhân sự khác:
          - Chuyên trách quản lý môi trường & chất thải y tế: Kỹ sư Phan Thị Ngọc Thu
          - Các bộ phận: 02 y sĩ, 02 điều dưỡng, 05 Hộ lý, 04 Nhân viên phục vụ. 

II. Chức năng, nhiệm vụ:
          Theo quy định tại điều 17, Thông tư 18/2009/TT-BYT, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có 09 nhiệm vụ sau:
   1) Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
   2) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
   3) Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
          - Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
          - Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
          - Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
   4) Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định Kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
   5) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về Kiểm soát nhiễm khuẩn.
   6) Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
   7) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
   8) Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
   9) Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 

III. Thực trạng hoạt động và cơ sở vật chất:
          - Do hạn chế về nhân lực, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chưa thực hiện hết được các nhiệm vụ quy định trong Thông tư 18.
          - Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
             + Do chưa được cải tạo, nâng cấp và mở rộng khoa nên chưa triển khai được bộ phận khử khuẩn tiệt khẩn tập trung đạt tiêu chuẩn thiết kế một chiều. Các trang thiết bị phục vụ cho chuyên môn Kiểm soát nhiễm khuẩn còn rất hạn chế chưa đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thực tế của Bệnh viện
             + Một số trang thiết bị đang có tại khoa:
                    03 máy tiệt trùng WM, YTM, TC 339 thể tích từ 75 lít đến 180 lít.
                    01 máy ép túi ép tiệt khuẩn.
                    02 máy giặt công nghiệp UCL 60 (27 kg) và UCL 80 (37 kg)
                    01 máy giặt gia đình 12 kg;
                    02 máy sấy công nghiệp.
          - Tập huấn chuyên môn, nghiên cứu khoa học:
             +Tập huấn về công tác quản lý chất thải bệnh viện và các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ y tế cho bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng và các đối tượng liên quan.
             +Nghiên cứu khoa học: nhiễm khuẩn bệnh viện, đề kháng kháng sinh, vệ sinh tay.

IV. Định hướng phát triển:
          - Từng bước hoàn thiện nhiệm vụ hoạt động của khoa theo quy định tại Thông tư 18.
          -  Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn tương thích với yêu cầu nhiệm vụ.
          - Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của khoa, xây dựng mô hình Đơn vị tiệt khuẩn trung tâm 1 chiều.
          - Mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác tiệt khuẩn dụng cụ. Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng dụng cụ định kỳ.
          - Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện, vệ sinh tay chủ động, liên tục, toàn diện.
          - Xây dựng, cập nhật các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
          - Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm về Kiểm soát nhiễm khuẩn

ThS BS Phan Thị Kim Tuyết