Giới thiệu

KHOA NHI

          Địa chỉ:  tầng trệt - tòa nhà số 3
          Điện thoại: 073.3826024-3
          Email: bvcl.khoanhi@gmail.com

1. Lãnh đạo, quản lý hiện nay:

Trưởng khoa
BS CKI Phạm Minh Trang

Điều dưỡng trưởng khoa
CNĐD Lê Thị Hồng

2. Lịch sử hình thành:
          Khoa Nhi được thành lập năm 1994 là một khoa lâm sàng lớn của Bệnh viện, hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của bệnh viện.
          Có đội ngũ y - bác sĩ, điều dưỡng lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh, luôn nhiệt tình, vui vẻ, hòa nhã thân thiện với người bệnh cũng như thân nhân người bệnh.

3. Tình hình nhân lực:
          Khoa có tổng số 27 viên chức, trong đó:
          - Bác sĩ: 07:
             + Bác sĩ chuyên khoa I: 01
             + Bác sĩ đang học chuyên khoa I: 02
             + Bác sĩ đa khoa: 4
          - Điều dưỡng: 17:
             + Cử nhân điều dưỡng: 2
             + Cao đẳng điều dưỡng: 2
             + Trung học điều dưỡng: 13 (01 đang học cử nhân điều dưỡng)
          - Y sĩ: 3 (đang học bác sĩ: 01)

4. Nhiệm vụ, chức năng:
          - Cấp cứu, khám chữa bệnh nhi nội khoa cho trẻ em dưới 15 tuổi.
          - Đào tạo y sinh Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang, các nơi khác gởi đến.
          - Nghiên cứu khoa học
          - Chỉ đạo chuyên môn cho tuyến trước
          - Hướng dẫn phòng bệnh
          - Hợp tác đơn vị bạn
          - Quản lý kinh tế trong lãnh vực viện phí, điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng trang thiết bị trong điều trị…


5. Thành tích đã đạt được:
          Khoa có nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong khoa có nhiều viên chức đạt thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thầy thuốc Tận tâm”, Bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện về “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

6. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Tiếp nhận bệnh mới

 

Bác sĩ - điều dưỡng đang
khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân
chiếu đèn điều trị vàng da

 

Bệnh nhân đang chiếu đèn

 

 
Bác sĩ - điều dưỡng đang
khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân
sốt xuất huyết

CNĐD Lê Thị Hồng