Giới thiệu

 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ : Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu hành chính Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy
Điện thoại : 073.2475789 ; Điên thoại nội bộ: 0733.710088
Email : dieuduongcl@gmail.com

1. Tên đơn vị: Phòng Điều dưỡng Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy
2. Lịch sử phát triển: Thành lập năm 1999 với tên gọi là Phòng Điều dưỡng
3. Tổ chức nhân sự: Gồm 6 thành viên

TRƯỞNG PHÒNG
CK1.ĐD Nguyễn Thị Mỹ Linh

PHÓ PHÒNG
ThsĐD Lê Thị Mỹ Linh
  

NHÂN VIÊN
ĐDTH Lê Thị Bé Thơ
  

HỘ LÝ
La Kim Cương
HỘ LÝ
Lê Thị Thùy Trang
HỘ LÝ
Nguyễn Thi Thùy Linh

Sơ đồ hệ thống Điều dưỡng

 

4. Mục tiêu:
          Kỹ thuật chuyên môn, chăm sóc điều dưỡng, giao tiếp, ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh và gia đình người bệnh.
5. Khẩu hiệu hành động:

6. Chức năng:
          Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.
7. Nhiệm vụ:
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng Điều dưỡng.
          - Đầu mối xây dựng qui trình chuyên môn kỹ thuật, chăm sóc người bệnh;
          - Hướng dẫn kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc của ĐD, HS, KTV trong bệnh viện;
          - Kiểm tra, đôn đốc ĐD, HS, KTV và Hộ lý thực hiện: quy chế bệnh viện, quy định kỹ thuật, các nhiệm vụ thường quy. Báo cáo kịp thời giám đốc việc đột xuất xảy ra ở các khoa;
          - Tổ chức kiểm tra tay nghề cho ĐD, HS, KTV, hộ lý và y công. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh các Trường Y;
          - Phụ trách, báo cáo công tác khảo sát hài lòng người bệnh, phỏng vấn người bệnh ra viện.
          - Phối hợp:
                    + P. TCCB xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động ĐD, HS, KTV;
                    + P. KHTH thực hiện đào tạo, tập huấn ĐD, HS, KTV, học sinh;
                    + Khoa KSNK kiểm tra việc tuân thủ phòng chống lây nhiễm, phân loại chất thải, công tác vệ sinh của ĐD, HS, KTV, hộ lý và y công;
                    + Khoa Dược, khoa lâm sàng giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
          - Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh;
          - Uỷ viên thường trực kiêm thư ký hội đồng người bệnh cấp bệnh viện;
          - Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác Điều dưỡng;
          - Hộ lý phòng thực hiện nhiệm vụ thu gom, cấp phát đồ vải, mùng chiếu;
          - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
8. Một số hình ảnh hoạt động:

Vòng thi Rung chuông vàng-Hội thi tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

 

Giao tiếp của điều dưỡng hướng tới sự hài lòng người bệnh

 

Điều dưỡng với công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến

 

Điều dưỡng với công tác tuyến tại Bệnh viện Mỹ Phước Tây

 

ĐD Ngô Thị Diễm My đạt giải I Hội thi điều dưỡng sản nhi và hộ sinh giỏi Friso vùng đồng bằng sông Cửu Long
 

Phòng điều dưỡng với công tác hướng dẫn đào tạo học sinh trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

ThS ĐD. Lê Thị Mỹ Linh