Giới thiệu
Phòng Quản lý chất lượng - Công tác xã hội

Logo – Slogan

Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy
Điện thoại:
0273.3710.169 hoặc 0273.2475.789
Số nội bộ:
197
Tên viết tắt:
HMQ
Email:
p.qlcl@cailayhospital.vn
Lịch sử phát triển:
Phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy được thành lập theo Quyết định số 967/QĐ-SYT, ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Sở Y tế Tiền Giang.

1. Tổ chức nhân sự:

 

2. Mô hình hoạt động:

3. Tầm nhìn:
Kết nối khoa phòng “Thực hiện tốt nhất, phù hợp nhất Bộ tiêu chí Quản lý chất lượng Bệnh viện, đảm bảo cải tiến liên tục”


4. Sứ mệnh:
Tạo điều kiện cho mọi nhân viên Bệnh viện hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng, thực hiện đúng bộ tiêu chí Quản lý chất lượng Bệnh viện, hướng đến sự hài lòng và an toàn cho người bệnh, cho nhân viên y tế.


5. Giá trị cốt lõi:
Kết quả thực hiện, dịch vụ, sản phẩm đầu ra có chất lượng với chi phí thấp, an toàn cao, thỏa mãn sự hài lòng nhân viên và thân nhân-bệnh nhân.

6. Chức năng, nhiệm vụ:


  

  7. Một số hình ảnh hoạt động của HQM:

 Tổ công tác xã hội những ngày đầu hoạt động

 Buổi họp mạng lưới chất lượng đầu tiên với
các khoa lâm sàng- cận lâm sàng

Buổi họp mạng lưới chất lượng đầu tiên
với các phòng chức năng và bộ phận giám sát

CKIĐD. Nguyễn Thị Mỹ Linh