Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức

 

Ghi chú các từ viết tắt:

- P. KHTH- TTBYT: Phòng Kế hoạch tổng hợp-Trang thiết bị y tế
- P. HCQT-TCCB: Phòng Hành chính quản trị-Tổ chức cán bộ
- P. TCKT: Phòng Tài chính kế toán
- K. HSCC: Khoa Hồi sức cấp cứu
- K. Nội TH: Khoa Nội tổng hợp
- K. Ngoại TH: Khoa Ngoại tổng hợp
- K. PTGM-HS: Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức
- K. Nội TM-LH: Khoa Nội Tim mạch-Lão học
- K. LCK: Khoa Liên chuyên khoa
- K. CĐHA: Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- K. KSNK: Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn